Vi är jätte glada att My Kröjer Lindqvist börjar hos oss idag. Utöver studierna på Chalmers har hon pluggat 3d-visualisering och möbelsnickeri, vi hoppas att hon kommer att trivas hos oss. Välkommen My!