Idag är vi glada över att kunna välkomna ytterligare en ny medarbetare till oss. Marcus är arkitekt med examen från Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare arbetat på Norconsult där han deltagit i en stor variation av projekt, bland annat sjukhus, färjeterminal, förskolor och kulturcenter. Varmt välkommen Marcus!