Välj en sida

Skiss/utredning

På Kaka är vi skarpa på att göra skisser och utredningar i tidiga skeden. Vi gör mycket hyresgästsanpassningar åt olika fastighetsägare men också stora komplexa ombyggnadsutredningar av skolor och större organisationer. Ju mer komplext pussel det är desto roligare utmaning är det. Vår ambition är alltid att rita miljöer där människor ska må bra och då är det viktigt att från början ha med sig tankar om hur lokalerna ska användas, hur man gör entré, hur man rör sig genom byggnaden, var man möts och var man stannar upp. För att samhället ska må bra är det också viktigt att inte tära på naturens resurser. Därför är vi måna om att bevara det som inte behöver byggas om, göra effektiva lösningar som kräver så lite om/tillbyggnad som möjligt och att det nya vi ritar är av så pass hållbara material och av så god arkitektur att det inte behöver byggas om igen om några år.

Bygglov

Kaka ritar bygglov åt både företag och privatpersoner. Som privatperson har du kanske en idé om hur du skulle vilja bygga om ditt hus men vet inte hur du ska komma vidare. Vi hjälper dig med allt från att tolka detaljplanen, ta fram ett skissförslag och rita färdiga bygglovshandlingar. Bäst resultat får vi om vi har roligt under tiden vi jobbar ihop och det får vi oftast om vi lägger upp projektet på ett bra sätt tillsammans. Vi brukar starta upp våra projekt med ett möte på vårt kontor där ni tar med er bilder och ritningar på hur huset ser ut idag. På mötet diskuterar vi era önskemål och idéer och kommer tillsammans överens om ett bra upplägg.

Projektering

Kaka projekterar stora och små byggnader. Vi tar fram såväl förfrågningsunderlag för totalentreprenad som bygghandlingar för utförandeentreprenad. Vi tycker att det är viktigt med god kommunikation när vi jobbar. Vi vet att resultatet blir bäst om man har tydliga gemensamma mål i projektet. Det är i projekteringsfasen man behöver välja och prioritera mellan olika lösningar och vi ser det som att arkitektens roll är att möjliggöra att de viktigaste tankarna och grundidéerna som kom fram under skiss och utredningsskedet finns kvar och blir verklighet. Vi finns gärna med som stöd och bollplank även under byggskedet.

Följa oss på Instagram 

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg