”Med nyskapande arkitektur gör vi skillnad i det stora och det lilla, för människan och i samhället”SKISS/UTREDNING

Hur ska byggnaden användas och av vem? Viktiga frågor att ställa för att skapa en miljö där människor mår bra. Hur är flödet, var sker möten och var finns plats att stanna upp?

Att använda bra och hållbara material är viktigt vid nybyggnad men vi arbetar även med att bevara och göra effektiva lösningar som kräver lite om- och tillbyggnad.


BYGGLOV

Vi tar fram bygglov för både företag och privatpersoner.
Ni får hjälp att tolka detaljplanen och ta fram skissförslag. Det resulterar sedan i kompletta bygglovshandlingar som uppfyller alla krav och regler.

PROJEKTERING

I nära samarbete med beställare och övriga i projekt- organisationen tar vi projekt från förslag till färdig bygghandling.
Vi är aktiva deltagare på projekteringsmöten och engagerar oss i att på ett kostnadseffektivt sätt lösa alla frågor och leverera handlingar i tid.

Vi arbetar i Revit och BIM
Vi har erfarenhet av:
Miljöbyggnad Guld
Miljöbyggnad Silver
Massivträhus
Passivhus

Följ oss gärna på:

Instagram

LinkedIn

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg / hej@kakaarkitekter.se