Välj en sida

Inredning

Kaka gör all typ av inredning. Vi arbetar gärna med inredning baserat på det aktuella företagets ledord, grafiska profil och/eller kommunikationsplan. Vi arbetar alltid utifrån ett människovänligt perspektiv där vi hittar svar i den senaste hjärnforskningen för att koppla vår närmiljö till hur vi människor fungerar. Miljöaspekten är viktig, därför inventerar vi alltid det möbelbestånd som finns för att hitta möbler som kan återanvändas eller pimpas för att spara på naturens resurser och på beställarens budget.

Aktivitetsbaserat

Kaka är experter på aktivitetsbaserade kontor och vana att arbeta med förändringsimplementering.

Vi har ritat större och mindre kontor där vi anpassat lokaler till flexibla arbetsplatser och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Helst är vi med i processen från start där vi kan hålla inspirationsföreläsningar, intervjua medarbetare och göra beläggningsanalyser. Vi arbetar med workshops där medarbetare och ledning tillsammans med oss formar en målbild – ett program för såväl uttryck som funktioner. Det är när vi har en tydlig gemensam målbild som utgörs av funktionskrav, önskemål och visioner som rör medarbetare, teknik och lokal som vi tillsammans skapar ett riktigt bra resultat. Vi är vana vid att tackla de frågeställningar som vanligtvis uppkommer eller oro för det nya. Tillsammans med ledningen strävar vi efter att vända oro och misstänksamhet till positiv förväntan genom tydliga bilder och ritningar och information, kommunikation och mer information.

Möbler

Vi specialdesignar möbler till hem, butiker, arbetsplatser eller skolor. Ibland som en del av ett större inredningsuppdrag, men också där det finns speciella önskemål, tex. en receptionsdisk, ett lunchbord eller smart förvaring. Det behöver inte vara dyrare än färdiga produkter. Förutom unika möbler till projekt kan man beställa de möbler som du ser på vår hemsida.

Hjärnberika din arbetsplats

Man brukar säga att för att skapa en bra arbetsmiljö behöver man få Människan, Tekniken och Lokalen att samspela och fungera. Därför har vi ett unikt team där Hjärnberikad.se och Uplight ingår.

Tillsammans har vi tagit fram ett program där vi hjärnberikar arbetsplatser. Genom att göra det kan vi påverka graden av samhörighet, gemenskap, trivsel och effektivitet i arbetet men också undvika stressande och ohälsosam atmosfär.

Hjärnberika Arbetsplatsen är ett inspirerande och engagerande program och arbetsverktyg som är byggt på den senaste hjärnforskningen. I samarbete med kända forskare har vi tagit fram en strategi för att utveckla arbetsplatser och miljöer så att de stödjer hjärnans förmågor. Den Hjärnberikade Arbetsplatsen hjälper till att boosta kreativitet och prajma (ställa in och förbereda) hjärnan för framgång och prestation. Allt för att öka motståndskraft mot stress och ohälsa.

Följa oss på Instagram 

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg