Alexandra Clason
Arkitekt SAR/MSA
0736-44 34 05
alexandra@kakaarkitekter.se

Bodil Perneborn
Arkitekt SAR/MSA
0762-95 22 80
bodil@kakaarkitekter.se

Laura Beltrán González
Arkitekt SAR/MSA
0769-20 64 06
laura@kakaarkitekter.se

Robin Mohlén
Byggprojektör BIM
0739-37 74 08
robin@kakaarkitekter.se

Karin Skoglund 
Arkitekt SAR/MSA – Ägare
0705-17 60 29
karin@kakaarkitekter.se

My Kröjer Lindqvist
Arkitekt SAR/MSA
0737-58 37 52
my@kakaarkitekter.se

Linnea Persson
Inredningsarkitekt MSA
0730-89 19 88
linnea@kakaarkitekter.se

Sandra Baumann
Arkitekt SAR/MSA
0737-16 20 25
sandra@kakaarkitekter.se

Annika Hedeblom 
Arkitekt SAR/MSA – Ägare
0707-20 21 11
annika@kakaarkitekter.se

Lasse Foged Andersen
Arkitekt 
0701-44 10 88
lasse@kakaarkitekter.se

Robert Wallin
Arkitekt
0722-52 07 59
robert@kakaarkitekter.se

Sarah  Bernehagen
Inredningsarkitekt MSA
0763-16 67 72
sarah@kakaarkitekter.se

Alexandra Clason
Arkitekt SAR/MSA
0736-44 34 05
alexandra@kakaarkitekter.se

Bodil Perneborn
Arkitekt SAR/MSA
0762-95 22 80
bodil@kakaarkitekter.se

Lasse Foged Andersen
Arkitekt 
0701-44 10 88
lasse@kakaarkitekter.se

Linnea Persson
Inredningsarkitekt MSA
0730-89 19 88
linnea@kakaarkitekter.se

Robin Mohlén
Byggprojektör BIM
0739-37 74 08
robin@kakaarkitekter.se

Sandra Baumann
Arkitekt SAR/MSA
0737-16 20 25
sandra@kakaarkitekter.se

Annika Hedeblom
Arkitekt SAR/MSA – Ägare
0707-20 21 11
annika@kakaarkitekter.se

Karin Skoglund
Arkitekt SAR/MSA – Ägare
0705-17 60 29
karin@kakaarkitekter.se

Laura Beltrán González
Arkitekt SAR/MSA
0769-20 64 06
laura@kakaarkitekter.se

My Kröjer Lindqvist
Arkitekt SAR/MSA
0737-58 37 52
my@kakaarkitekter.se

Robert Wallin
Arkitekt
0722-52 07 59
robert@kakaarkitekter.se

Sarah Bernehagen 
Inredningsarkitekt MSA
0763-16 67 72
sarah@kakaarkitekter.se

För produktvisningar kontakta Linnea.

Vill du bli en Kaka?

Skicka portfolio och CV till hej@kakaarkitekter.se