På Kaka arbetar vi med hållbarhet och miljö både när vi skapar inomhusmiljöer och bygger hus. Vi följer Sunda Hus och Byggvarubedömningens rekommendationer och eftersträvar att återbruka så mycket inredning som möjligt. Vi är vana vid att rita passivhus, Miljöbyggnad guld och silver samt massivträbyggnader.Öxeryd Förskola
KLT-stomme
Miljöbyggnad Guld


Älvängen Förskola
Passivhus
Miljöbyggnad Silver


Nol Förskola
Passivhus
Miljöbyggnad Silver

Följ oss gärna på:

Instagram

LinkedIn

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg / hej@kakaarkitekter.se