Välj en sida

ALTRAN LINKÖPING

Kaka har ritat inredning till Altran som är ett IT-bolag med flera kontor i Sverige. Utifrån verksamhetens grafiska profil och aktivitetsbaserade arbetssätt har vi tagit fram ett inredningskoncept med olika rumstyper, färgsättning, specialritade möbler samt fast och lös inredning. Alla bordsskivor är unika för företaget, printade i Altrans företagsfärger. Konceptet har applicerats på kontoren i Stockholm och Linköping. Utmaningen var att hitta en bra struktur för ett konsultföretag där medarbetarantalet som sitter på kontoret varierar från vecka till vecka. Inredningen är anpassad efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt med sociala ytor, tyst zon och arbetstorg.

Beställare: Altran Sverige
Omfattning: 350 kvm