ALTRAN

Kaka har tagit fram ett inredningskoncept för Altran, ett IT-bolag med flera kontor i Sverige. Färgsättningen är inspirerad av den grafiska profilen och inredningen är anpassad efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Planlösningen är uppdelad i sociala ytor, tyst zon och arbetstorg som består av specialritade möbler, fast och lös inredning. Alla bordsskivor är printade i företagets färger. Utmaningen låg i att hitta en bra struktur för ett konsultföretag där antalet medarbetare som sitter på kontoret varierar från vecka till vecka.

Typ: Inredning/Aktivitetsbaserat kontor
Färdigställt: 2015
Beställare: Altran Sverige
Ort: Stockholm och Linköping
BTA: ca 400 kvm