Välj en sida

ÄLVÄNGEN FÖRSKOLA

I nära samarbete med Ale kommun och Byggdialog har Kaka Arkitekter gestaltat och projekterat

en förskola som är en del av ett nytt bostadsområde i Älvängen.

Materialet trä är ett genomgående tema, exteriört som fasadpanel och interiört som ljudabsorberande väggytskikt i form av perforerade björkträpaneler. Detta kompletteras av en färgskala i dämpade men lekfulla kulörer som underlättar orienterbarheten i förskolan.

Planen bygger på ett koncept speciellt framtaget för Ale kommun med byggklossar bestående av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum som fogas samman med en öppen gemensam yta. Konceptet ska sedan återanvändas på fler tomter där förskolans form och storlek kan förändras genom att variera hur man fogar ihop byggklossarna.

I Älvängen består förskolan av tio hemvister fördelade på två våningar. Den gemensamma ytan slingrar sig mellan hemvister och kapprum och då ytan krymper och minskar i storlek bildar den rum för lek och ateljéverksamhet. Den öppna ytan ackompanjeras av mindre nischer och krypin, en varierande rumslighet som omsluter och öppnar sig om vartannat.

Beställare: Byggdialog/Ale Kommun

BTA: 2500 kvm