ARTILLERISTALLARNA

Wallenstams vision har varit att lyfta och restaurera Artilleristallarna till sitt ursprung för att låta besökare ta del av det kulturhistoriska arv som byggnaden utgör. Kakas uppgift har varit att förverkliga visionen tillsammans med projektgruppen. Genom att öppna upp mellan butikerna kan hela byggnaden upplevas och ett tillbyggt orangeri skapar möjlighet att ta del av torget året om i alla väder.
Artilleristallarna och området kring Magasinsgatan är en dynamisk plats med en mångfald av uttryck. Stadens olika tidslager finns representerade i den bebyggda miljön och skapar en unik karaktär och stämning som är uppskattad och välanvänd av göteborgare och besökare.
Artilleristallarna har en lång historia och har anpassats efter olika behov så som stall, ridhus, hyrverk, garage och butiker. I en första fas ska restaurering och utvecklingsarbete ge mer yta till befintliga butiker och verksamheter samt kompletteras med ett orangeri som kopplar samman byggnaderna.
Kaka har varit med genom hela processen från skiss till byggnation och har haft ett nära samarbete med antikvarie eftersom bevarandevärdet är stort. Det har förts en intensiv dialog kring detaljer och material för att skapa ett tidstypiskt uttryck. Eftersom byggnaden anpassats mycket över tid har det varit ett utmanande och roligt projekt som bjudit på flera överraskningar.

Typ: Om- och tillbyggnad av kommersiell fastighet
Färdigställt: April 2019 (fas 1)
Beställare: Wallenstam
Ort: Göteborg
BTA: 2100 kvm