Välj en sida

ARTILLERISTALLARNA

Artilleristallarna och dess direkta omgivning vid Magasingatan är en dynamisk plats med en mångfald av uttryck. Stadens olika tidslager finns representerade i den bebyggda miljön. För denna unika karaktär och stämning är stadsrummet uppskattat och välanvänt över större delen av året, både för göteborgaren och tillresta besökare.

Artillerilleristallarna har en historia av överlagrande användningsområden, där anpassningar av byggnaden har gjorts för att tillgodose de nya behoven. Stallar – ridhus – hyrverk – garage – butiker. Genom ett restaurerings- och utvecklingsarbete anpassas byggnaden för att följa dess befintliga funktioners utveckling; en tillbyggnad i form av ett orangeri ger möjlighet till väderskyddad vistelse vid torget, året om, vilket blir ett tillskott till platsen som helhet.