Välj en sida

BOSTADSOMRÅDE, HJUVIK

Tomten utmed Hjuviksvägen ligger strategiskt bra för förtätning av bostäder i Hjuvikområdet. Marken sluttar flackt och möter ett 40 meter högt berg i öster.

Kaka har tillsammans med Marstrands Fastigheter tagit fram ett förslag med flerbostadshus i 8-9 våningar, 2-3 våningshus med möjlighet till verksamhet i bottenvåningen och radhus i 2-3 plan. Flerbostadshusen har en veckad plåtfasad som är inspirerad av bergets form. Radhusen möter den befintliga bebyggelsen på andra sidan vägen i typ och skala. Genom att skapa ett nytt gångstråk med trappor som leder uppför bergskanten till en utsiktsplats på toppen kan man genom det nya bostadsområdet förbättra möjligheten för allmänheten att nå rekreationsområdet på berget.

Beställare: Marstrands Fastigheter
Omfattning: 150 bostäder