ENTRÉ YTTERBY

Kaka fick  i uppdrag att gestalta ett nytt bostadsområde och en entrébyggnad vid infarten till Ytterby i Kungälvs kommun. Förslaget skulle visa på möjligheterna med platsen som endast bestod av parkeringsplatser och återvinningsstation. Förslaget innefattar att den intilliggande bäcken rensas upp och förstärks med en promenadväg för att skapa en mötesplats för de boende och en målpunkt för kringboende.

Typ: Bostadsområde, kontor och handel
Status: Planförslaget fanns utställt för plansamråd under 25 januari – 19 februari 2019
Beställare: Saltholmsgruppen
Ort: Ytterby
Omfattning: ca 40 bostäder och 3500 kvm kontor/handel