Välj en sida

ENTRÉ YTTERBY

Kaka har tagit fram ett förslag på hur man kan förtäta och förstärka infarten till Ytterby i Kungälvs kommun. Vi fick uppdraget att gestalta ett nytt bostadsområde och en entrébyggnad för att visa på möjligheterna med platsen som idag endast används till parkering och återvinningsstation. Intill det nya bostadsområdet finns en igenvuxen bäck som vi föreslår rensas upp och förstärks med en promenadväg som kan bli en mötesplats för de boende och en målpunkt för kringboende.

Beställare: Saltholmsgruppen
Omfattning: ca 40 bostäder och 3500 kvm kontor/handel