Välj en sida

FRAMTIDENS ARBETSPLATS -KUNGSBACKA KOMMUN

I Kv Vägmästaren i Kungsbacka har kommunledningskontoret och delar av förvaltningen för Service nu flyttat in i en aktivitetsbaserad arbetsplats. Alla medarbetare har ett skåp för sina tillhörigheter och det man behöver i sitt arbete. Sedan väljer man dag för dag den arbetsplats som man vill beroende på om man ska arbeta för sig själv eller tillsammans med andra. Flytten till Vägmästaren ingår i en längre kedja av omflyttningar som ska leda till att verksamheter som många invånare besöker ska finnas i stadshuset nära Resecentrum. I Kv Vägmästaren har förvaltningar som inte är så besökstäta samlokaliserats.

Kaka Arkitekter har tagit fram inredningen som ska uppmuntra till ett mer flexibelt arbetssätt. Det bygger på att man inte har egna fasta platser, men att arbetsplatsen är indelad i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon, en lugn zon och en tyst zon. Den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden och möblerna ska vara anpassade för detta.

Beställare: Kungsbacka Kommun
Omfattning: ca 3000 kvm