VÄGMÄSTAREN

KUNGSBACKA STADSHUS

Som ett led i en längre kedja av omflyttningar har Kommunledningskontoret och delar av förvaltningen för Service flyttat in i Kv Vägmästaren i Kungsbacka. Här har förvaltningar som är mindre välbesökta samlokaliserats medan mer välbesökta samlats i stadshuset nära Resecentrum.
Kaka har tagit fram en inredning som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt. De anställda har ett skåp för sina tillhörigheter och väljer arbetsplats från dag till dag utefter behov. Kontoret är indelat i fyra zoner: aktiv, mellan, lugn och tyst vilket uppmuntrar till det mer flexibla arbetssättet. Möbler och färgsättning är anpassad efter zon.

Typ: Inredning/Aktivitetsbaserat kontor
Färdigställt: 2016
Beställare: Kungsbacka kommun
Ort: Kungsbacka
BTA: ca 3000 kvm