Välj en sida

LANDSKAPSGRUPPEN

Man ska se vad Landskapsgruppen jobbar med. När deras kontor i Göteborg skulle förnyas satsade man på de sociala ytorna.

Mötesrum, lounge, och kök fick ett nytt uttryck där den klassiska landskapsmodellen har stått för inspiration.

Inom- och utomhusmiljöer binds ihop med björkar, bänkar och stenlagd mark som förlänger mötesrummet ut på terrassen. En stor del av den befintliga inredningen har tagits tillvara och med förhållandevis små medel har Landskapsgruppen fått ett nytt uttryck i befintliga lokaler.