TJUVKILS ÄNGAR

 

Kaka har ritat, tagit fram bygglov och projekterat bostadshus i ett område runt Tjuvkils huvud, 16 km väster om Kungälv. Naturen består av ängs- och åkermark insprängt mellan bohuslänska klippor och nere vid vattnet finns en liten marina. Från toppen av berget erbjuds en milsvida utsikt över Älgöfjorden. Ett antal äldre villor och fritidshus finns spridda runt om i området.
Gestaltningsidén är en nytolkning av den traditionella bohuslänska byn med naturliga materialval som tjära och traditionella färger. Tjuvkil har en lång tradition av skifferbrytning och därför används skiffer i entrépartier, murar och markbeläggning.
Tjuvkils Ängar karaktäriseras av täta men välstrukturerade mått mellan huskropparna samt brutna siktlinjer som förminskar skalan i gaturummet. Planlösningarna är väl genomtänkta och stor omsorg har lagts på utformningen av gaturummet för att skapa en lugn miljö med plats för lek och samvaro.

Typ: Nybyggnation bostäder
Färdigställt: Lyckan: 2018, Ängen: 2019, Dalen: byggnation pågår
Beställare: Marstrand Fastighets AB
Ort: Kungälv
Omfattning: ca 90 bostäder i etapp 1 bestående av villor, radhus och lägenheter

Visualisering av Tomorrow