Välj en sida

TJUVKILS ÄNGAR

Kaka Arkitekter har i uppdrag att gestalta bostadshusen i ett område runt Tjuvkils huvud, 16 km väster om Kungälv.

Området är idag omgärdat av en spridd bebyggelse i form av villor och fritidshus. Naturen är ängs och åkermark insprängt mellan bohuslänska klippor. Nere vid havet, i anslutning till området ligger en liten marina.

Den övergripande gestaltningsidén kan beskrivas som en nytolkning av den traditionella bohuslänska byn både i struktur och materialval som tjära och traditionella färger. Skifferbrottet i Tjuvkils huvud syns i husen i form av entrépartier, murar och markbeläggning i skiffer.

Tjuvkils Ängar ska karaktäriseras av täta men välstrukturerade mått mellan huskropparna samt brutna siktlinjer som förminskar skalan i gaturummet.

Beställare: Marstrand Fastighets AB
Omfattning: ca 90 bostäder i etapp 1 bestående av villor, radhus och lägenheter.

Visualisering av Tomorrow