Välj en sida

URBAN GLÄNTA

Inom hjärnforskningen pratar man ofta om en berikad miljö som en förutsättning för att vi skall behålla vår hjärnhälsa genom hela livet. En berikad miljö innebär en miljö där samtliga sinnen får stimulans, du lär dig nya saker, har intressanta upplevelser, mår bra, socialiserar med andra människor och utövar olika fysiska aktiviteter.