URBAN GLÄNTA

Urban Glänta var Kakas och DS Byggs bidrag till en markanvisningstävling för området Nordtag i Kungälvs kommun.
Den urbana gläntan organiserar sin bebyggelse kring en serie gemensamma ytor, den centrala trädgården, skogsbrynet i sydväst och det stora växthuset. De gemensamma funktionerna gör det enkelt att göra hållbara val och delta i det sociala livet i området. Bostäderna är yteffektiva och varierar i storlek för att passa olika åldrar och behov.
Den bärande idén i förslaget är att förena urbana kvaliteter med den naturnära gläntan och på så sätt skapa en berikad miljö som skapar förutsättningar för god hjärnhälsa genom hela livet. En berikad miljö innebär en miljö där samtliga sinnen får stimulans, du lär dig nya saker, har intressanta upplevelser, mår bra, socialiserar med andra människor och utövar olika fysiska aktiviteter. Trädgården inbjuder till odling och gemenskap över generationsgränserna. Lekplatsen och utegymmet uppmuntrar till rörelse. Cykel- och gångtrafik är prioriterade och bilar rör sig genom området på deras villkor. Genom en gemensam cykelpool är det lätt att låna en lådcykel när man behöver åka till mataffären för att veckohandla.
Bostäderna fördelar sig på fyra olika byggnadstyper; radhusen i söder, låghusen i väst, flerbostadshuset i norr samt det centralt placerade kollektivhuset. Radhusen, låghusen och flerbostadshuset bildar tillsammans en bostadsrättsförening som delar på ett gemensamt växthus. I växthuset finns ett tingotek där du kan boka utrustning och verktyg som är gemensamma. Här finns även en verkstad och ett gemensamt cykelrum. På växthusets övre plan finns en sällskapsvåning där man kan träffa sina grannar eller anordna en fest. I växthuset finns även ett övernattningsrum för områdets gäster.
Kollektivhuset rymmer totalt 18 bostadsenheter. På varje våningsplan delar 9 rum på ett mindre kök och 4 badrum. I entréplan finns det större köket med tillhörande vardagsrum där alla kan laga mat tillsammans och där hela grannskapet kan komma på middag. Vissa dagar i veckan anordnas matafton. Då gästas köket av till exempel nyanlända som delar med sig av sin matkultur och umgås med de boende.

Typ: Markanvisning
Färdigställt: Förslag 2017
Beställare: DS Bygg
Ort:  Kungälv
BTA:  31 000 kvm