TOMTUTREDNING

Hur hög exploatering kan ni få ut? Vad mer kan marken användas till? Vilka förutsättningar och möjligheter har platsen? Det är frågor som vi besvarar.

Vi tittar på tendenser i samhället och omgivningen samt översikts- och detaljplaner. Utifrån dessa skapar vi bilder och situationsplaner som förmedlar en idé om framtiden.

MARKANVISNING

Förslag vid markanvisningar ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De ska även skapa en bra balans mellan verksamheter och bostäder och öppna upp för mångfald.

Vi engagerar oss i att skapa säljande material bestående av illustrationer och visionsskisser som tydligt visar vår grundtanke om att skapa miljöer där människor mår bra.

STADSPLANERING

Människan och miljön är viktig vid stadsplanering. Hur sker transporter med så lite miljöpåverkan som möjligt? Hur skapas trygghet och var finns det plats för en kaffe i solen?

Förutom att sammanfoga alla detaljer till en helhet tittar vi på hur det nya området kan ge mervärde till befintlig struktur. Kanske fungera som en bro mellan två platser eller skapa en ny mötesplats som kommer alla tillgodo.