Välj en sida

Tomtutredning

På Kaka kan vi hjälpa dig som vill utveckla mark och fastigheter. Är du intresserad av hur hög exploatering du kan få ut eller vill du ha förslag på vad man borde använda marken till ur ett större perspektiv? Vi tittar på tendenser i samhället, omgivningen, översiktsplaner och detaljplaner och gör utifrån dessa illustrationer och situationsplaner som kan beskriva en idé om framtiden.

Planer i tidiga skeden/stadsplaner

På Kaka ritar vi stadsplaner med inställningen att skapa miljöer där människor mår bra. Det innebär att vi ser stadsplaner ur ett mänskligt perspektiv – var möts man, vart går man för att känna sig trygg, var tar man sitt kaffe i solen och hur tar man sig till skolan/jobbet med så lite miljöpåverkan som möjligt. Att rita stadsplaner är alltid komplext, det är många aktörer och instanser som har önskemål och krav som ska tillgodoses. Förutom att sammanfoga allt från sopbilars vändradier, kostnadskalkyler och skyddsvärd natur till en helhet så vill vi också lyfta blicken och se hur det nya området kan bidra med något till omkringliggande struktur. Ibland kan ett nytt område vara det som binder ihop två platser som förut inte hängde ihop och ibland skapar vi en ny målpunkt som en park eller en utkiksplats som kommer alla i närheten till godo. Vi sätter nya planer i ett sammanhang för att vi tror på ett samhälle där vi mår bra av att vara tillsammans.

Följa oss på Instagram 

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg