BROGÅRDENS FÖRSKOLA

BROGÅRDENS FÖRSKOLA

Förskolan byggdes ursprungligen på 80-talet och hade plats för 80 barn. Efter om- och tillbyggnad har förskolan fått plats för 140 barn samt ett tillagningskök. Den nya förskolan är byggd och anpassad för ett nytt arbetssätt där man organiserar arbetet utifrån att barnen ska vistas i mindre grupper. Brogårdens nya förskola har fått en planlösning som ger goda förutsättningar för en sådan struktur. Det innebär att barngrupperna inte blir större även om man tar emot fler barn än tidigare. Varje grupp har en egen hemvist med flera gemensamma ytor att vara på. I den nya delen har varje barngrupp nio rum till sitt förfogande. Avdelningarna är fördelade på tre hemvister med tre rum vardera. Det ger förutsättningar för att varje barngrupp delas upp i mindre grupper under delar av dagen. Planlösningen har utarbetats i tätt samarbete med verksamheten.

I hjärtat av förskolan ligger det ett mattorg kombinerat med bibliotek. På mattorget serveras mat tillagad av en egen kock. Alla barn äter sina måltider på torget, enligt ett planerat schema. De yngsta äter först och de äldre sist vid varje måltid.

Den befintliga byggnaden från 1980-talet är en enplansbyggnad med rödmålad träfasad. Tillbyggnaden följer samma formspråk men har fått ett mer modernt uttryck genom en monokrom färgsättning och burspråk i plåt.

Typ: Ombyggnad/Tillbyggnad förskola
Färdigställt: 2022
Beställare: Alingsåshem
Ort: Alingsås
LOA: ca 1650 kvm

BROGÅRDENS FÖRSKOLA

Förskolan byggdes ursprungligen på 80-talet och hade plats för 80 barn. Efter om- och tillbyggnad har förskolan fått plats för 140 barn samt ett tillagningskök. Den nya förskolan är byggd och anpassad för ett nytt arbetssätt där man organiserar arbetet utifrån att barnen ska vistas i mindre grupper. Brogårdens nya förskola har fått en planlösning som ger goda förutsättningar för en sådan struktur. Det innebär att barngrupperna inte blir större även om man tar emot fler barn än tidigare. Varje grupp har en egen hemvist med flera gemensamma ytor att vara på. I den nya delen har varje barngrupp nio rum till sitt förfogande. Avdelningarna är fördelade på tre hemvister med tre rum vardera. Det ger förutsättningar för att varje barngrupp delas upp i mindre grupper under delar av dagen. Planlösningen har utarbetats i tätt samarbete med verksamheten.

I hjärtat av förskolan ligger det ett mattorg kombinerat med bibliotek. På mattorget serveras mat tillagad av en egen kock. Alla barn äter sina måltider på torget, enligt ett planerat schema. De yngsta äter först och de äldre sist vid varje måltid.

Den befintliga byggnaden från 1980-talet är en enplansbyggnad med rödmålad träfasad. Tillbyggnaden följer samma formspråk men har fått ett mer modernt uttryck genom en monokrom färgsättning och burspråk i plåt.

Typ: Ombyggnad/Tillbyggnad förskola
Färdigställt: 2022
Beställare: Alingsåshem
Ort: Alingsås
LOA: ca 1650 kvm