KOLLA PARKSTAD

KOLLA PARKSTAD

Kaka har gestaltat och projekterat ett gruppboende och ett serviceboende på en och samma fastighet fördelat på 6 respektive 8 lägenheter för Aranäs Fastigheter. Bostäderna är fördelade på två byggnadskroppar belägna i Kolla Parkstad, Kungsbacka kommun.

Området präglas av variation och en stor brokighet i kulörer och materialval vilket fick oss att sträva efter att skapa ett sammanhängande kvarter där de två byggnaderna ska kunna läsas samman och hänga ihop gestaltningsmässigt. Resultatet är ett samspel mellan detaljplanens gestaltningsprinciper, viljan att skapa ett fint skyddat gårdsrum och samtidigt ett konsekvent materialval där trä utgör grunden för både stomme och fasad. Komplementbyggnadernas sedumtak bidrar till omhändertagande av dagvatten, skapar hem för insekter och ger ytterligare grönska till kvarteret.

Både huvudbyggnader och komplementhus hålls samman genom sina träfasader i en varm jordnära lasyr som framhäver träpanelens ådring och struktur och kommer att leva vackert över tid. Byggnadsvolymerna är enkla och skalan är nedbruten genom indrag i fasadliv och utsmyckande repetitivt listverk på samtliga fasader.

Vi strävar alltid mot att undvika institutionell känsla i de boenden vi ritar, oavsett vem som är målgrupp. Vi har varit noga med att hyresgästen ska vara i fokus, varje lägenhet ska bli någons egna hem. Den interiöra färgsättningen och materialval av ljusa varma kulörer, där träfönster och ljust grågröna toner förstärker känslan av hem och ger de boende möjlighet att sätta sin egen prägel på bostaden. Alla lägenheter har sin egna privata uteplats med tak och tillgång till den gemensamma, skyddade gården. Här finns vackra växter, träd, pergola och möjlighet till att sitta ner för sig själv eller tillsammans med vänner och grannar.

Typ: Service och gruppbostäder
Färdigställt: 2022
Beställare: Aranäs
Ort: Kungsbacka
LOA: ca 1130 kvm

KOLLA PARKSTAD

Kaka har gestaltat och projekterat ett gruppboende och ett serviceboende på en och samma fastighet fördelat på 6 respektive 8 lägenheter för Aranäs Fastigheter. Bostäderna är fördelade på två byggnadskroppar belägna i Kolla Parkstad, Kungsbacka kommun.

Området präglas av variation och en stor brokighet i kulörer och materialval vilket fick oss att sträva efter att skapa ett sammanhängande kvarter där de två byggnaderna ska kunna läsas samman och hänga ihop gestaltningsmässigt. Resultatet är ett samspel mellan detaljplanens gestaltningsprinciper, viljan att skapa ett fint skyddat gårdsrum och samtidigt ett konsekvent materialval där trä utgör grunden för både stomme och fasad. Komplementbyggnadernas sedumtak bidrar till omhändertagande av dagvatten, skapar hem för insekter och ger ytterligare grönska till kvarteret.

Både huvudbyggnader och komplementhus hålls samman genom sina träfasader i en varm jordnära lasyr som framhäver träpanelens ådring och struktur och kommer att leva vackert över tid. Byggnadsvolymerna är enkla och skalan är nedbruten genom indrag i fasadliv och utsmyckande repetitivt listverk på samtliga fasader.

Vi strävar alltid mot att undvika institutionell känsla i de boenden vi ritar, oavsett vem som är målgrupp. Vi har varit noga med att hyresgästen ska vara i fokus, varje lägenhet ska bli någons egna hem. Den interiöra färgsättningen och materialval av ljusa varma kulörer, där träfönster och ljust grågröna toner förstärker känslan av hem och ger de boende möjlighet att sätta sin egen prägel på bostaden. Alla lägenheter har sin egna privata uteplats med tak och tillgång till den gemensamma, skyddade gården. Här finns vackra växter, träd, pergola och möjlighet till att sitta ner för sig själv eller tillsammans med vänner och grannar.

Typ: Service och gruppbostäder
Färdigställt: 2022
Beställare: Aranäs
Ort: Kungsbacka
LOA: ca 1130 kvm