Alexandra Clason
Arkitekt SAR/MSA
0736-44 34 05
alexandra@kakaarkitekter.se

Bodil Perneborn
Arkitekt SAR/MSA
0762-95 22 80
bodil@kakaarkitekter.se

Laura Beltrán
Arkitekt
0769-20 64 06
laura@kakaarkitekter.se

Sara Hvass
Arkitekt SAR/MSA
0703-70 81 79
sara@kakaarkitekter.se

Certifierad Tillgänglighetskonsult

Anna Risell
Arkitekt SAR/MSA
0763-16 67 72
anna@kakaarkitekter.se

Damiano Maurizi
Arkitekt
0739-96 36 84
damiano@kakaarkitekter.se

My Kröjer Lindqvist
Arkitekt MSA
0737-58 37 52
my@kakaarkitekter.se

Robin Mohlén
Byggprojektör BIM
0739-37 74 08
robin@kakaarkitekter.se

Annika Hedeblom – Ägare
Arkitekt SAR/MSA
0707-20 21 11
annika@kakaarkitekter.se

Karin Skoglund – Ägare
Arkitekt SAR/MSA
0705-17 60 29
karin@kakaarkitekter.se

Linnea Persson
Inredningsarkitekt MSA
0730-89 19 88
linnea@kakaarkitekter.se

Sandra Baumann
Arkitekt MSA
0737-16 20 25
sandra@kakaarkitekter.se

Alexandra Clason
Arkitekt SAR/MSA
0736-44 34 05
alexandra@kakaarkitekter.se

Annika Hedeblom – Ägare
Arkitekt SAR/MSA
0707-20 21 11
annika@kakaarkitekter.se

Damiano Maurizi
Arkitekt
0739-96 36 84
damiano@kakaarkitekter.se

Laura Beltrán
Arkitekt
0769-20 64 06
laura@kakaarkitekter.se

Linnea Persson
Inredningsarkitekt MSA
0730-89 19 88
linnea@kakaarkitekter.se

My Kröjer Lindqvist
Arkitekt MSA
0737-58 37 52
my@kakaarkitekter.se

Anna Risell
Arkitekt SAR/MSA
0763-16 67 72
anna@kakaarkitekter.se

Bodil Perneborn
Arkitekt SAR/MSA
0762-95 22 80
bodil@kakaarkitekter.se

Karin Skoglund – Ägare
Arkitekt SAR/MSA
0705-17 60 29
karin@kakaarkitekter.se

Sara Hvass 
Arkitekt SAR/MSA
0703-70 81 79
sara@kakaarkitekter.se

Sandra Baumann
Arkitekt MSA
0737-16 20 25
sandra@kakaarkitekter.se

Robin Mohlén
Byggprojektör BIM
0739-37 74 08
robin@kakaarkitekter.se

För produktvisningar kontakta Linnea.

Vill du bli en Kaka?

Skicka portfolio och CV till hej@kakaarkitekter.se

Jemmet Hållbara Smarta Hem är ett bostadsutvecklingsbolag med målsättningen att bygga Sveriges mest hållbara bostäder. Jemmet bygger Svanemärkta Passivhus som trygghetsboende/hyresrätt samt egna hem. Vi delar lokaler och samarbetar kring hållbarhetsfrågor. Jemmet har spetskompetens inom passivhus, Svanen och miljöanpassat byggande vilket är en resurs som också kan erbjudas Kakas uppdrag och kunder.