KUNGSBACKA STADSHUS

KUNGSBACKA STADSHUS

När ett flertal förvaltningar i Kungsbacka kommun skulle byta arbetssätt blev det snabbt tydligt att Kungsbacka stadshus behövde moderniseras. Kaka Arkitekter fick uppdraget att göra såväl förstudie som förfrågningsunderlag och bygghandling.

Syftet med ombyggnationen var att skapa ett långsiktigt hållbart kontor för aktivitetsbaserat arbete med en variation av ytor för samarbete och enskilt arbete i olika aktivitetszoner. En annan viktig del var att förbättra mötet mellan kommunen och Kungsbackas medborgare genom en ny reception i anslutning till kundcenter, mötesrum och utställningsytor.

Utöver planlösningen tog Kaka även fram en ny färgsättning och nya ytskikt. Resultatet blev ett öppnare och välkomnande stadshus som är anpassat efter dagens arbetssätt och står robust för framtida organisatoriska förändringar.

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2019
Beställare: Kungsbacka kommun
Ort: Kungsbacka
LOA: ca 5000 kvm

KUNGSBACKA STADSHUS

När ett flertal förvaltningar i Kungsbacka kommun skulle byta arbetssätt blev det snabbt tydligt att Kungsbacka stadshus behövde moderniseras. Kaka Arkitekter fick uppdraget att göra såväl förstudie som förfrågningsunderlag och bygghandling.

Syftet med ombyggnationen var att skapa ett långsiktigt hållbart kontor för aktivitetsbaserat arbete med en variation av ytor för samarbete och enskilt arbete i olika aktivitetszoner. En annan viktig del var att förbättra mötet mellan kommunen och Kungsbackas medborgare genom en ny reception i anslutning till kundcenter, mötesrum och utställningsytor.

Utöver planlösningen tog Kaka även fram en ny färgsättning och nya ytskikt. Resultatet blev ett öppnare och välkomnande stadshus som är anpassat efter dagens arbetssätt och står robust för framtida organisatoriska förändringar.

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2019
Beställare: Kungsbacka kommun
Ort: Kungsbacka
LOA: ca 5000 kvm