LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Kaka Arkitekter fick i uppdrag att genom workshops tillsammans med medarbetare ta fram olika miljöer för olika slags arbeten. Detta resulterade i den klippiga kusten, den pulserade staden och den rofyllda gläntan. De olika miljöerna har olika färgskalor och puls, från aktiva till lugna zoner.

Färgsättning och koncept till Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns olika kontor hämtar sin inspiration ur Göteborg och Bohusläns landskap och städer med fokus på den lokala närvaron.

Arbetet med Länsförsäkringars kontor innefattar flertalet kontor varav bland annat huvudkontoret på Gårda Vesta.

Länsförsäkringar har i samband med de nyinredda kontoren påbörjat ett förändringsarbete där man går från fasta arbetsplatser till mer flexibla. De nya miljöerna inbjuder till umgänge och arbete där nya arbetssätt uppmuntras genom en varierad möblering och med olika rumsstorlekar.

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2021
Beställare: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Ort: Göteborg
LOA: ca 7200 kvm

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Kaka Arkitekter fick i uppdrag att genom workshops tillsammans med medarbetare ta fram olika miljöer för olika slags arbeten. Detta resulterade i den klippiga kusten, den pulserade staden och den rofyllda gläntan. De olika miljöerna har olika färgskalor och puls, från aktiva till lugna zoner.

Färgsättning och koncept till Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns olika kontor hämtar sin inspiration ur Göteborg och Bohusläns landskap och städer med fokus på den lokala närvaron.

Arbetet med Länsförsäkringars kontor innefattar flertalet kontor varav bland annat huvudkontoret på Gårda Vesta.

Länsförsäkringar har i samband med de nyinredda kontoren påbörjat ett förändringsarbete där man går från fasta arbetsplatser till mer flexibla. De nya miljöerna inbjuder till umgänge och arbete där nya arbetssätt uppmuntras genom en varierad möblering och med olika rumsstorlekar.

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2021
Beställare: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Ort: Göteborg
LOA: ca 7200 kvm