LÖVÄNGENS FÖRSKOLA

LÖVÄNGENS FÖRSKOLA

Med plats för 180 elever uppdelat på tio avdelningar är Lövängens förskola i Nödinge den tredje förskolan enligt samma koncept och utförande som kommunen byggt de senaste åren. Den första var Svenstorps förskola i Älvängen som stod klar 2020, följt av Nolbäckens förskola i Nol året efter. Alla tre ritade och projekterade av Kaka Arkitekter.

Konceptet för förskolan är framtaget för Ale kommun och består av ett antal byggklossar bestående av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman. Den gemensamma ytan består av utrymmen för lek och ateljéverksamhet. Förskolan är indelad i 3 skepp där varje skepp består av mindre hemvister där barnen har sina trygga baser med kända pedagoger.

Det har varit stort miljöfokus i projektet och alla tre förskolor uppfyller passivhusstandard. Det innebär lägre energiförbrukning genom extra välisolerade väggar och tak, bättre U-värde på fönster, solceller på taken samt smarta lösningar för uppvärmning av vatten. Utöver detta uppfyller alla byggnader miljöbyggnad silver.

Lövängens förskola är byggd med utomhuspedagogiken i fokus. Närmast förskolan finns en trygg utomhusmiljö för de minsta barnen följt av en aktiv zon i anslutning till den omgivande skogen med mer utmanande lekytor för de äldre barnen.

Typ: Nybyggnad förskola
Färdigställt: 2022
Beställare: Ramavtal med Ale kommun/Byggdialog.
Ort: Nödinge
LOA: ca 2300 kvm

LÖVÄNGENS FÖRSKOLA

Med plats för 180 elever uppdelat på tio avdelningar är Lövängens förskola i Nödinge den tredje förskolan enligt samma koncept och utförande som kommunen byggt de senaste åren. Den första var Svenstorps förskola i Älvängen som stod klar 2020, följt av Nolbäckens förskola i Nol året efter. Alla tre ritade och projekterade av Kaka Arkitekter.

Konceptet för förskolan är framtaget för Ale kommun och består av ett antal byggklossar bestående av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman. Den gemensamma ytan består av utrymmen för lek och ateljéverksamhet. Förskolan är indelad i 3 skepp där varje skepp består av mindre hemvister där barnen har sina trygga baser med kända pedagoger.

Det har varit stort miljöfokus i projektet och alla tre förskolor uppfyller passivhusstandard. Det innebär lägre energiförbrukning genom extra välisolerade väggar och tak, bättre U-värde på fönster, solceller på taken samt smarta lösningar för uppvärmning av vatten. Utöver detta uppfyller alla byggnader miljöbyggnad silver.

Lövängens förskola är byggd med utomhuspedagogiken i fokus. Närmast förskolan finns en trygg utomhusmiljö för de minsta barnen följt av en aktiv zon i anslutning till den omgivande skogen med mer utmanande lekytor för de äldre barnen.

Typ: Nybyggnad förskola
Färdigställt: 2022
Beställare: Ramavtal med Ale kommun/Byggdialog.
Ort: Nödinge
LOA: ca 2300 kvm