ÖXERYD FÖRSKOLA

ÖXERYD FÖRSKOLA

Öxeryd förskola är den första av fyra förskolor som Kaka ritat genom partnering med GBJ Bygg för Lerums kommun.

Förskolan byggs i massivträ, ett klimatsmart material som fungerat som tema för både exteriör och interiör. Fasaden kläs med stående furupanel samt träspån av ceder på gavlarna och entrén består av gulmålad plywood. Taket består av mörkgrå plåt medan fönster, dörrar och skärmtak får en grön färg. Invändigt återkommer trä tillsammans med de utvändiga färgerna. Inspirationen är hämtat från Öxeryds skogslandskap.

Planlösningen består av fyra avdelningar fördelade på två våningar med tillagningskök på markplan. Konceptet kommer fungera som grund för ytterligare tre förskolor där tomterna och antal avdelningar avgör slutresultatet.

Typ: Nybyggnad Förskola
Färdigställt: Vintern 2019
Beställare: Lerums Kommun
Ort: Lerum
BTA: 1075 kvm
KLT-stomme
Miljöbyggnad Guld

ÖXERYD FÖRSKOLA

Öxeryd förskola är den första av fyra förskolor som Kaka ritat genom partnering med GBJ Bygg för Lerums kommun.

Förskolan byggs i massivträ, ett klimatsmart material som fungerat som tema för både exteriör och interiör. Fasaden kläs med stående furupanel samt träspån av ceder på gavlarna och entrén består av gulmålad plywood. Taket består av mörkgrå plåt medan fönster, dörrar och skärmtak får en grön färg. Invändigt återkommer trä tillsammans med de utvändiga färgerna. Inspirationen är hämtat från Öxeryds skogslandskap.

Planlösningen består av fyra avdelningar fördelade på två våningar med tillagningskök på markplan. Konceptet kommer fungera som grund för ytterligare tre förskolor där tomterna och antal avdelningar avgör slutresultatet.

Typ: Nybyggnad Förskola
Färdigställt: Vintern 2019
Beställare: Lerums Kommun
Ort: Lerum
BTA: 1075 kvm
KLT-stomme
Miljöbyggnad Guld