KOLLA PARKSTAD

Kaka har ritat och projekterat ett gruppboende och ett serviceboende fördelat på 6 respektive 8 lägenheter till Aranäs Fastigheter. Hyresgäst är Kungsbacka kommun.
Bostäderna är fördelade i två byggnadskroppar belägna i Kolla Parkstad i Kungsbacka.
Byggnadens uttryck kommer från ett samspel mellan detaljplanens gestaltningsprinciper, viljan att skapa ett fint skyddat gårdsrum samt ett konsekvent materialval där trä utgör grunden för både stomme och synliga delar. Komplementbyggnadernas sedumtak bidrar till omhändertagande av dagvatten, skapar hem för insekter och ger ytterligare grönska till kvarteret.
Byggnadsvolymerna är enkla och skalan är nedbruten genom indrag i fasadliv och utsmyckande listverk och sparrar. Både huvudbyggnader och komplementhus hålls samman genom sina träfasader i varm jordnära kulör. Lasyren framhäver träets ådring och struktur och kommer att leva vackert över tid. Även utformningen av utemiljön är avskalad i materialval och ger en stillsam och skyddad vistelsemiljö för de boende där de kan umgås med vänner och grannar.

Typ: Service och gruppbostader

Färdigställt: pågående

Beställare: Aranäs

Ort: Kungsbacka

BTA: ca 1130 kvm

 

KOLLA PARKSTAD

Kaka har ritat och projekterat ett gruppboende och ett serviceboende fördelat på 6 respektive 8 lägenheter till Aranäs Fastigheter. Hyresgäst är Kungsbacka kommun.
Bostäderna är fördelade i två byggnadskroppar belägna i Kolla Parkstad i Kungsbacka.
Byggnadens uttryck kommer från ett samspel mellan detaljplanens gestaltningsprinciper, viljan att skapa ett fint skyddat gårdsrum samt ett konsekvent materialval där trä utgör grunden för både stomme och synliga delar. Komplementbyggnadernas sedumtak bidrar till omhändertagande av dagvatten, skapar hem för insekter och ger ytterligare grönska till kvarteret.
Byggnadsvolymerna är enkla och skalan är nedbruten genom indrag i fasadliv och utsmyckande listverk och sparrar. Både huvudbyggnader och komplementhus hålls samman genom sina träfasader i varm jordnära kulör. Lasyren framhäver träets ådring och struktur och kommer att leva vackert över tid. Även utformningen av utemiljön är avskalad i materialval och ger en stillsam och skyddad vistelsemiljö för de boende där de kan umgås med vänner och grannar.

Typ: Service och gruppbostader

Färdigställt: pågående

Beställare: Aranäs

Ort: Kungsbacka

BTA: ca 1130 kvm

Featured Image Projekt Mall