Länsförsäkringar

Kaka Arkitekter fick i uppdrag att genom workshops tillsammans med medarbetare ta fram olika miljöer för olika slags arbeten. Detta resulterade i den klippiga kusten, den pulserade staden och den rofyllda gläntan. De olika miljöerna har olika färgskalor och puls, från aktiva till lugna zoner.

Färgsättning och koncept till Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns olika kontor hämtar sin inspiration ur Göteborg och Bohusläns landskap och städer med fokus på den lokala närvaron.
Arbetet med Länsförsäkringars kontor innefattar flertalet kontor där ett par kontor redan nu är färdigställda.

Länsförsäkringar har i samband med de nyinredda kontoren påbörjat ett förändringsarbete där man går från fasta arbetsplatser till mer flexibla. De nya miljöerna inbjuder till umgänge och arbete där nya arbetssätt uppmuntras genom en varierad möblering och med olika rumsstorlekar.

Typ: Inredning kontor

Färdigställt: 2018

Beställare:Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Ort:Uddevalla

BTA: ca 850 kvm

 

Länsförsäkringar

Kaka Arkitekter fick i uppdrag att genom workshops tillsammans med medarbetare ta fram olika miljöer för olika slags arbeten. Detta resulterade i den klippiga kusten, den pulserade staden och den rofyllda gläntan. De olika miljöerna har olika färgskalor och puls, från aktiva till lugna zoner.

Färgsättning och koncept till Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns olika kontor hämtar sin inspiration ur Göteborg och Bohusläns landskap och städer med fokus på den lokala närvaron.
Arbetet med Länsförsäkringars kontor innefattar flertalet kontor där ett par kontor redan nu är färdigställda.

Länsförsäkringar har i samband med de nyinredda kontoren påbörjat ett förändringsarbete där man går från fasta arbetsplatser till mer flexibla. De nya miljöerna inbjuder till umgänge och arbete där nya arbetssätt uppmuntras genom en varierad möblering och med olika rumsstorlekar.

Typ: Inredning kontor

Färdigställt: 2018

Beställare:Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Ort:Uddevalla

BTA: ca 850 kvm

Featured Image Projekt Mall