Nol Förskola

Tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltar och projekterar Kaka flera förskolor. Förskolan i Nol är en vidareutveckling av ett koncept framtaget för och tillsammans med Ale kommun. Det består av ett antal byggklossar som utgörs av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum som sammanfogas med en öppen gemensam yta. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman, vilket gör att varje förskola får sin egen karaktär.

I Nol består förskolan av åtta hemvister fördelade på två våningar. Den gemensamma ytan är de kilformade rum som skapas mellan det centrala kapprummet och hemvisterna.

Under en workshop tillsammans med verksamheten arbetades det fram ett tema för förskolan som hämtar inspiration från de fyra elementen. Mönstret på den grafiska betongfasaden föreställer därför ett landskap inspirerat av jord, eld, luft och vatten.

Volymen håller ett stramt uttryck mot gatan för att sedan öppna upp mot gården med en rödlaserad träpanel och tilltagna ljusinsläpp.

Typ: Nybyggnad Förskola

Färdigställt: 2020

Beställare: Byggdialog/Ale Kommun

Ort: Ale

BTA: 1840 kvm

 

Nol Förskola

Tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltar och projekterar Kaka flera förskolor. Förskolan i Nol är en vidareutveckling av ett koncept framtaget för och tillsammans med Ale kommun. Det består av ett antal byggklossar som utgörs av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum som sammanfogas med en öppen gemensam yta. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman, vilket gör att varje förskola får sin egen karaktär.

I Nol består förskolan av åtta hemvister fördelade på två våningar. Den gemensamma ytan är de kilformade rum som skapas mellan det centrala kapprummet och hemvisterna.

Under en workshop tillsammans med verksamheten arbetades det fram ett tema för förskolan som hämtar inspiration från de fyra elementen. Mönstret på den grafiska betongfasaden föreställer därför ett landskap inspirerat av jord, eld, luft och vatten.

Volymen håller ett stramt uttryck mot gatan för att sedan öppna upp mot gården med en rödlaserad träpanel och tilltagna ljusinsläpp.

Typ: Nybyggnad Förskola

Färdigställt: 2020

Beställare: Byggdialog/Ale Kommun

Ort: Ale

BTA: 1840 kvm

 

Featured Image Projekt Mall

Fotograf:

My Kröjer Lindqvist

JONAS BERG