Öxeryd Förskola

Öxeryd förskola är den första av fyra förskolor som Kaka ritat genom partnering med GBJ Bygg för Lerums kommun.

Förskolan byggs i massivträ, ett klimatsmart material som fungerat som tema för både exteriör och interiör. Fasaden kläs med stående furupanel samt träspån av ceder på gavlarna och entrén består av gulmålad plywood. Taket består av mörkgrå plåt medan fönster, dörrar och skärmtak får en grön färg. Invändigt återkommer trä tillsammans med de utvändiga färgerna. Inspirationen är hämtat från Öxeryds skogslandskap.

Planlösningen består av fyra avdelningar fördelade på två våningar med tillagningskök på markplan. Konceptet kommer fungera som grund för ytterligare tre förskolor där tomterna och antal avdelningar avgör slutresultatet.

Typ: Nybyggnad Förskola

Färdigställt: Vintern 2019

Beställare: Lerums Kommun

Ort: Lerum

BTA: 1075 kvm

KLT-stomme

Miljöbyggnad Guld

Öxeryd Förskola

Öxeryd förskola är den första av fyra förskolor som Kaka ritat genom partnering med GBJ Bygg för Lerums kommun.

Förskolan byggs i massivträ, ett klimatsmart material som fungerat som tema för både exteriör och interiör. Fasaden kläs med stående furupanel samt träspån av ceder på gavlarna och entrén består av gulmålad plywood. Taket består av mörkgrå plåt medan fönster, dörrar och skärmtak får en grön färg. Invändigt återkommer trä tillsammans med de utvändiga färgerna. Inspirationen är hämtat från Öxeryds skogslandskap.

Planlösningen består av fyra avdelningar fördelade på två våningar med tillagningskök på markplan. Konceptet kommer fungera som grund för ytterligare tre förskolor där tomterna och antal avdelningar avgör slutresultatet.

Typ: Nybyggnad Förskola

Färdigställt: Vintern 2019

Beställare: Lerums Kommun

Ort: Lerum

BTA: 1075 kvm

KLT-stomme

Miljöbyggnad Guld

Featured Image Projekt Mall