Nol Förskola

Nol Förskola

Nol Förskola Tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltar och projekterar Kaka flera förskolor. Förskolan i Nol är en vidareutveckling av ett koncept framtaget för och tillsammans med Ale kommun. Det består av ett antal byggklossar som utgörs av hemvister,...
Tjuvkils Ängar

Tjuvkils Ängar

Tjuvkils Ängar Tjuvkils ängar – Kaka har ritat, tagit fram bygglov och projekterat bostadshus i ett område runt Tjuvkils huvud, 16 km väster om Kungälv. Naturen består av ängs- och åkermark insprängt mellan bohuslänska klippor och nere vid vattnet finns en liten...
Svenstorps Förskola

Svenstorps Förskola

Svenstorps Förskola Kaka har tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltat och projekterat en förskola i ett nytt bostadsområde i Älvängen. Ett genomgående tema har varit trä. Dels exteriört som fasadpanel och dels interiört som perforerade björkträpaneler som...
Villa Laxvik

Villa Laxvik

Villa Laxvik Mer info kommer snart Typ: Nybyggnad Villa Färdigställt: 2019 Beställare: x Ort: x BTA: x   Villa Laxvik Mer info kommer snart Typ: Nybyggnad Villa Färdigställt: 2019 Beställare: x Ort: x BTA: x   Fotograf: Bert...
Entré Ytterby

Entré Ytterby

Entré Ytterby Kaka fick  i uppdrag att gestalta ett nytt bostadsområde och en entrébyggnad vid infarten till Ytterby i Kungälvs kommun. Förslaget skulle visa på möjligheterna med platsen som endast bestod av parkeringsplatser och återvinningsstation. Förslaget...