Återbrukslokalen

Återbrukslokalen

återbrukslokalen Kaka har hjälp Vasakronan med skiss och byggfrågor till denna kontorslokal på Kyrkogatan i Göteborg. Speciellt för det här projektet var ambitionen att bara använda återbrukat material, både byggvaroroch inredning. Vårt mål var att visa att ett...
Castellum

Castellum

CASTELLUM När Castellum bestämde sig för att utlokalisera sin lokalavdelning för södra Göteborg fick Kaka Arkitekter chansen att inreda deras nya kontor i Högsbo. Syftet med flytten var att komma närmre fastigheterna och hyresgästerna man ansvarar för. Detta innebar...
Vasakronan Trapphus Götgatan 15

Vasakronan Trapphus Götgatan 15

Vasakronan Trapphus   En kontrast till Nordstans brus. Det var vad Kaka ville uppnå när vi fick i uppdrag att designa en ny trapphusinredning åt Vasakronan. Med dovare kulörer, träribbor och ny ljud- och ljussättning gav vi trapphuset en lugnare atmosfär som blir...
Vägmästaren Kungsbacka Stadshus

Vägmästaren Kungsbacka Stadshus

    Vägmästaren Stadshus Som ett led i en längre kedja av omflyttningar har Kommunledningskontoret och delar av förvaltningen för Service flyttat in i Kv Vägmästaren i Kungsbacka. Här har förvaltningar som är mindre välbesökta samlokaliserats medan mer...
Pallas

Pallas

Pallas Galleria Pallashuset i Borås byggdes i slutet av 60-talet för handel och parkering. Under 2016 genomförde fastighetsägarna Järngrinden och Cernea en omfattande renovering och tillbyggnad. Syftet var att integrera byggnaden i staden, uppdatera husets uttryck och...