Brogårdens förskola

Brogårdens förskola

BROGÅRDENS FÖRSKOLA Förskolan byggdes ursprungligen på 80-talet och hade plats för 80 barn. Efter om- och tillbyggnad har förskolan fått plats för 140 barn samt ett tillagningskök. Den nya förskolan är byggd och anpassad för ett nytt arbetssätt där man organiserar...
Nol Förskola

Nol Förskola

Nol Förskola Tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltar och projekterar Kaka flera förskolor. Förskolan i Nol är en vidareutveckling av ett koncept framtaget för och tillsammans med Ale kommun. Det består av ett antal byggklossar som utgörs av hemvister,...
Svenstorps Förskola

Svenstorps Förskola

Svenstorps Förskola Kaka har tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltat och projekterat en förskola i ett nytt bostadsområde i Älvängen. Ett genomgående tema har varit trä. Dels exteriört som fasadpanel och dels interiört som perforerade björkträpaneler som...
Ale Kulturrum och Da Vinciskolan

Ale Kulturrum och Da Vinciskolan

ale kulturrum och da vinci skola Projektet Ale Kulturrum och Da Vinciskolan är ett ombyggnadsprojekt där en skola genomgår omvandling från gymnasieskola till högstadieskola och kulturlokaler moderniseras för att möta behoven av en förändrad verksamhet.    Kaka...
Öxeryd Förskola

Öxeryd Förskola

Öxeryd Förskola Öxeryd förskola är den första av fyra förskolor som Kaka ritat genom partnering med GBJ Bygg för Lerums kommun. Förskolan byggs i massivträ, ett klimatsmart material som fungerat som tema för både exteriör och interiör. Fasaden kläs med stående...