SKISS/UTREDNING

Hur ska byggnaden användas och av vem? Viktiga frågor att ställa för att skapa en miljö där människor mår bra. Hur är flödet, var sker möten och var finns plats att stanna upp?

Att använda bra och hållbara material är viktigt vid nybyggnad men vi arbetar även med att bevara och göra effektiva lösningar som kräver lite om- och tillbyggnad.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

BYGGLOV

Vi tar fram bygglov för både företag och privatpersoner.

Ni får hjälp att tolka detaljplanen och ta fram skissförslag. Det resulterar sedan i kompletta bygglovshandlingar som uppfyller alla krav och regler.

PROJEKTERING

I nära samarbete med beställare och övriga i projekt- organisationen tar vi projekt från förslag till färdig bygghandling.

Vi är aktiva deltagare på projekteringsmöten och engagerar oss i att på ett kostnadseffektivt sätt lösa alla frågor och leverera handlingar i tid.

Vi arbetar i Revit och BIM

Vi har erfarenhet av: Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggnad Silver, Massivträhus och Passivhus