Välj en sida

Vi arbetar med inredning, möbler,
aktivitetsbaserade arbetssätt
och hjärnberikade arbetsplatser.
Vi utgår från funktion och
aktivitet för att skapa miljöer där
människor skall må bra.

En helt ny skola eller en
tillbyggnad på villan? Vi ritar
både bostäder, kontor, skolor och
offentliga byggnader och arbetar
med allt från tidiga skisser och
bygglov till färdigprojektering.

Att planera nya bostadsområden
eller att exploatera mark kräver
kunskap om översiktsplaner,
detaljplaner, tendenser i samhället
och omgivningen. Men framförallt
ska människor må bra i de miljöer
vi skapar.

Följ oss på Instagram 

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg