”Med innovativ arkitektur kan vi förändra världen och med nya intryck gör vi hållbara avtryck i samhället, idag och i framtiden”


Vi kan inredning.

Vill ni övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt, ta fram ett koncept för restaurang eller skapa butiksinredning för retail?

Vi skapar miljöer där människor mår bra.
Vi ritar hus.

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor så kontakta oss.

Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering.Vi har erfarenhet.

Behöver ni se saker från ett större perspektiv? Se platsens förutsättningar och möjligheter samt skapa mervärde?

Behöver ni se saker från ett större perspektiv? Se platsens förutsättningar och möjligheter samt skapa mervärde?

Behöver ni se saker från ett större perspektiv? Se platsens förutsättningar och möjligheter samt skapa mervärde?

Vi hjälper dig som vill utveckla mark och fastigheter.

Följ oss gärna på:

Instagram

LinkedIn

© KAKA ARKITEKTER / Chalmersgatan 1 / 411 35 Göteborg / hej@kakaarkitekter.se