Byggnad

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering

Inredning

Ska ni övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt, ta fram ett koncept för restaurang eller skapa butiksinredning för retail? Vi skapar miljöer där människor mår bra.

Stad/Mark

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering

Skiss/utredning

Hur ska byggnaden användas och av vem? Viktiga frågor att ställa för att skapa en miljö där människor mår bra. Hur är flödet, var sker möten och var finns plats att stanna upp?

Att använda bra och hållbara material är viktigt vid nybyggnad men vi arbetar även med att bevara och göra effektiva lösningar som kräver lite om- och tillbyggnad.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

Bygglov

Vi tar fram bygglov för både företag och privatpersoner.

Ni får hjälp att tolka detaljplanen och ta fram skissförslag. Det resulterar sedan i kompletta bygglovshandlingar som uppfyller alla krav och regler.

Projektering

I nära samarbete med beställare och övriga i projekt- organisationen tar vi projekt från förslag till färdig bygghandling.

Vi är aktiva deltagare på projekteringsmöten och engagerar oss i att på ett kostnadseffektivt sätt lösa alla frågor och leverera handlingar i tid.

Vi arbetar i Revit och BIM

Vi har erfarenhet av: Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggnad Silver, Massivträhus och Passivhus

helhetslösning

En väl genomtänkt interiör är en långsiktig investering. Den förmedlar en helhetskänsla som är inspirerande ner till minsta detalj. Det innefattar visuella intryck, ljudergonomi, belysning och materialval. Ofta kompletteras inredningen med specialritade möbler och armaturer.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

Välmående

Inredning ska bidra till en hälsosam innemiljö och ha begränsad klimatpåverkan. Vi följer Sunda Hus och Byggvarubedömningens rekommendationer.

Vi skapar miljöer som höjer samhörighet, gemenskap och trivsel. Läs gärna mer hos vår samarbetspartner: hjärnberikad.se

Finns det möjlighet att återanvända möbler? Vid behov pimpas de med ny färg och textil. Vid nyinköp övervägs återbruk i nyskick och möjligheten att hyra

Aktivitetsbaserat

Ny planlösning och möblering är bara en liten del i att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Vi är gärna med från start då vi genomför inspirations- föreläsningar, analyser av arbetssätt, workshops samt intervjuer och på så sätt lär känna er. Tillsammans formar vi en målbild som bygger på funktionskrav, önskemål och visioner. Alla frågor och funderingar blir besvarade. Genom att kommunicera med tydliga bilder, ritningar och illustrationer kan vi vända eventuell oro och motstånd till positiv förväntan.

Tomtutredning

Hur hög exploatering kan ni få ut? Vad mer kan marken användas till? Vilka förutsättningar och möjligheter har platsen? Det är frågor som vi besvarar.

Vi tittar på tendenser i samhället och omgivningen samt översikts- och detaljplaner. Utifrån dessa skapar vi bilder och situationsplaner som förmedlar en idé om framtiden.

Markanvisning

Förslag vid markanvisningar ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De ska även skapa en bra balans mellan verksamheter och bostäder och öppna upp för mångfald.

Vi engagerar oss i att skapa säljande material bestående av illustrationer och visionsskisser som tydligt visar vår grundtanke om att skapa miljöer där människor mår bra.

Stadsplanering

Människan och miljön är viktig vid stadsplanering. Hur sker transporter med så lite miljöpåverkan som möjligt? Hur skapas trygghet och var finns det plats för en kaffe i solen?

Förutom att sammanfoga alla detaljer till en helhet tittar vi på hur det nya området kan ge mervärde till befintlig struktur. Kanske fungera som en bro mellan två platser eller skapa en ny mötesplats som kommer alla tillgodo

BYGGNAD

Inredning

Stad/Mark

BYGGNAD

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering

Skiss/utredning

Hur ska byggnaden användas och av vem? Viktiga frågor att ställa för att skapa en miljö där människor mår bra. Hur är flödet, var sker möten och var finns plats att stanna upp?

Att använda bra och hållbara material är viktigt vid nybyggnad men vi arbetar även med att bevara och göra effektiva lösningar som kräver lite om- och tillbyggnad.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

Bygglov

Vi tar fram bygglov för både företag och privatpersoner.

Ni får hjälp att tolka detaljplanen och ta fram skissförslag. Det resulterar sedan i kompletta bygglovshandlingar som uppfyller alla krav och regler.

Projektering

I nära samarbete med beställare och övriga i projekt- organisationen tar vi projekt från förslag till färdig bygghandling.

Vi är aktiva deltagare på projekteringsmöten och engagerar oss i att på ett kostnadseffektivt sätt lösa alla frågor och leverera handlingar i tid.

Vi arbetar i Revit och BIM

Vi har erfarenhet av: Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggnad Silver, Massivträhus och Passivhus

Inredning

Ska ni övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt, ta fram ett koncept för restaurang eller skapa butiksinredning för retail? Vi skapar miljöer där människor mår bra.

helhetslösning

En väl genomtänkt interiör är en långsiktig investering. Den förmedlar en helhetskänsla som är inspirerande ner till minsta detalj. Det innefattar visuella intryck, ljudergonomi, belysning och materialval. Ofta kompletteras inredningen med specialritade möbler och armaturer.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

Välmående

Inredning ska bidra till en hälsosam innemiljö och ha begränsad klimatpåverkan. Vi följer Sunda Hus och Byggvarubedömningens rekommendationer.

Vi skapar miljöer som höjer samhörighet, gemenskap och trivsel. Läs gärna mer hos vår samarbetspartner: hjärnberikad.se

Finns det möjlighet att återanvända möbler? Vid behov pimpas de med ny färg och textil. Vid nyinköp övervägs återbruk i nyskick och möjligheten att hyra

Aktivitetsbaserat

Ny planlösning och möblering är bara en liten del i att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Vi är gärna med från start då vi genomför inspirations- föreläsningar, analyser av arbetssätt, workshops samt intervjuer och på så sätt lär känna er. Tillsammans formar vi en målbild som bygger på funktionskrav, önskemål och visioner. Alla frågor och funderingar blir besvarade. Genom att kommunicera med tydliga bilder, ritningar och illustrationer kan vi vända eventuell oro och motstånd till positiv förväntan.

Stad/Mark

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering

Tomtutredning

Hur hög exploatering kan ni få ut? Vad mer kan marken användas till? Vilka förutsättningar och möjligheter har platsen? Det är frågor som vi besvarar.

Vi tittar på tendenser i samhället och omgivningen samt översikts- och detaljplaner. Utifrån dessa skapar vi bilder och situationsplaner som förmedlar en idé om framtiden.

Markanvisning

Förslag vid markanvisningar ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De ska även skapa en bra balans mellan verksamheter och bostäder och öppna upp för mångfald.

Vi engagerar oss i att skapa säljande material bestående av illustrationer och visionsskisser som tydligt visar vår grundtanke om att skapa miljöer där människor mår bra.

Stadsplanering

Människan och miljön är viktig vid stadsplanering. Hur sker transporter med så lite miljöpåverkan som möjligt? Hur skapas trygghet och var finns det plats för en kaffe i solen?

Förutom att sammanfoga alla detaljer till en helhet tittar vi på hur det nya området kan ge mervärde till befintlig struktur. Kanske fungera som en bro mellan två platser eller skapa en ny mötesplats som kommer alla tillgodo