ARTILLERISTALLARNA

ARTILLERISTALLARNA

Artilleristallarna uppfördes som regementets stall och ridhus 1835. De har sedan dess fungerat för hyrverk, hantverk, verkstäder och garage. Under 2000-talet har platsen utvecklats till en av de mest älskade platserna i Göteborg. Kaka har arbetat med förstudie och projektering av omvandlingen från garage till kafferosteri, bageri, möbelbutik och restaurang.

Ombyggnaden har inneburit tilläggsisolering av taket, nya lanterniner, nya fönster i gamla muröppningar samt varsam ytskiktsrenovering för att bevara känslan och framhäva byggnadens originalkaraktär. Under hela arbetet har vi arbetat tätt ihop med antikvarien och varje ny detalj och lösning har granskats och godkänts innan tillverkning.

I projektet har vi också tillfört ett orangeri som erbjuder grönska och väderskydd på platsen Takvinklarna på det nya orangeriet har hämtats från angränsande byggnader och satts ihop till en asymmetrisk ny form. Tillbyggnaden får därmed en egen identitet samtidigt som den förhåller sig respektfullt till omgivande byggnader.

Typ: Ombyggnation
Färdigställt: 2019
Beställare: Wallenstam
Ort: Göteborg

ARTILLERISTALLARNA

Artilleristallarna uppfördes som regementets stall och ridhus 1835. De har sedan dess fungerat för hyrverk, hantverk, verkstäder och garage. Under 2000-talet har platsen utvecklats till en av de mest älskade platserna i Göteborg. Kaka har arbetat med förstudie och projektering av omvandlingen från garage till kafferosteri, bageri, möbelbutik och restaurang.

Ombyggnaden har inneburit tilläggsisolering av taket, nya lanterniner, nya fönster i gamla muröppningar samt varsam ytskiktsrenovering för att bevara känslan och framhäva byggnadens originalkaraktär. Under hela arbetet har vi arbetat tätt ihop med antikvarien och varje ny detalj och lösning har granskats och godkänts innan tillverkning.

I projektet har vi också tillfört ett orangeri som erbjuder grönska och väderskydd på platsen Takvinklarna på det nya orangeriet har hämtats från angränsande byggnader och satts ihop till en asymmetrisk ny form. Tillbyggnaden får därmed en egen identitet samtidigt som den förhåller sig respektfullt till omgivande byggnader.

Typ: Ombyggnation
Färdigställt: 2019
Beställare: Wallenstam
Ort: Göteborg