BOSTADSOMRÅDE BJÖRKHÖJDEN/TYNNERED

BOSTADSOMRÅDE BJÖRKHÖJDEN/TYNNERED

Kaka har tagit fram ett förslag med 150 bostäder och en förskola med sex avdelningar för området runt tidigare Björkhöjdsskolan. Stadsbyggnadskontoret efterfrågade bostadsrätter som komplement till de existerande hyresrätterna och villakvarteret.

En hög exploatering har eftersträvats och fina stadsrum där flerbostadshus och stadsvillor tillsammans ska forma kvarter. Befintliga gång- och cykelstråk har blivit förstärkta och bundits samman med nya. Flerbostadshusen har placerats mot tillfartsgatan och stadsvillorna vid parken.

Typ: Bostadsområde
Färdigställt: Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017
Beställare: Opaltorget Bostads AB och Seniorgården
Ort: Göteborg
Omfattning: 150 bostäder

BOSTADSOMRÅDE BJÖRKHÖJDEN/TYNNERED

Kaka har tagit fram ett förslag med 150 bostäder och en förskola med sex avdelningar för området runt tidigare Björkhöjdsskolan. Stadsbyggnadskontoret efterfrågade bostadsrätter som komplement till de existerande hyresrätterna och villakvarteret.

En hög exploatering har eftersträvats och fina stadsrum där flerbostadshus och stadsvillor tillsammans ska forma kvarter. Befintliga gång- och cykelstråk har blivit förstärkta och bundits samman med nya. Flerbostadshusen har placerats mot tillfartsgatan och stadsvillorna vid parken.

Typ: Bostadsområde
Färdigställt: Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017
Beställare: Opaltorget Bostads AB och Seniorgården
Ort: Göteborg
Omfattning: 150 bostäder