BOSTADSOMRÅDE HJUVIK

BOSTADSOMRÅDE HJUVIK

Kaka har tillsammans med Marstrand Fastigheter tagit fram ett förslag för bostäder på en tomt utmed Hjuviksvägen med strategiskt bra läge. Marken sluttar flackt och möter ett 40 meter högt berg i öster. Förslaget innefattar flerbostadshus i 8-9 våningar, 2-3 våningshus med möjlighet till verksamhet i bottenplan och radhus i 2-3 plan.

Flerbostadshusen har en veckad plåtfasad som är inspirerad av bergets struktur och radhusen möter den befintliga bebyggelsen på andra sidan vägen i typ och skala. Ett nytt gångstråk med trappor som leder uppför bergskanten till en utsiktsplats gör det möjligt för allmänheten att nå rekreationsområdet på toppen av berget.

Typ: Bostadsområde
Beställare: Marstrand Fastigheter
Ort: Hjuvik
Omfattning: 150 bostäder

BOSTADSOMRÅDE HJUVIK

Kaka har tillsammans med Marstrand Fastigheter tagit fram ett förslag för bostäder på en tomt utmed Hjuviksvägen med strategiskt bra läge. Marken sluttar flackt och möter ett 40 meter högt berg i öster. Förslaget innefattar flerbostadshus i 8-9 våningar, 2-3 våningshus med möjlighet till verksamhet i bottenplan och radhus i 2-3 plan.

Flerbostadshusen har en veckad plåtfasad som är inspirerad av bergets struktur och radhusen möter den befintliga bebyggelsen på andra sidan vägen i typ och skala. Ett nytt gångstråk med trappor som leder uppför bergskanten till en utsiktsplats gör det möjligt för allmänheten att nå rekreationsområdet på toppen av berget.

Typ: Bostadsområde
Beställare: Marstrand Fastigheter
Ort: Hjuvik
Omfattning: 150 bostäder