LANDSKAPSGRUPPEN

LANDSKAPSGRUPPEN

Kaka har tagit fram ett nytt uttryck för Landskapsgruppens kontor som speglar vad de arbetar med. Enkla naturnära material kombinerat med specialritade inredning inspirerad av den klassiska landskapsmodellen har gjort sociala ytor eleganta och lekfulla. Inom- och utomhusmiljön binds samman med björkstammar, bänkar och ett stenlagt golv i skiffer vilket skapar en fin förlängning av mötesrummet ut på terrassen.
En stor del av den befintliga inredningen har återbrukats och i vissa fall fått ny färg och textil. Med förhållandevis små medel har Landskapsgruppen fått en ny känsla i befintliga lokaler som förstärker varumärket. Kaka har även tagit fram en plan för hur lokalen ska användas när antalet anställda stiger (30 personer år 2018).

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2018
Beställare: Landskapsgruppen
Ort: Göteborg
BTA: ca 700 kvm

LANDSKAPSGRUPPEN

Kaka har tagit fram ett nytt uttryck för Landskapsgruppens kontor som speglar vad de arbetar med. Enkla naturnära material kombinerat med specialritade inredning inspirerad av den klassiska landskapsmodellen har gjort sociala ytor eleganta och lekfulla. Inom- och utomhusmiljön binds samman med björkstammar, bänkar och ett stenlagt golv i skiffer vilket skapar en fin förlängning av mötesrummet ut på terrassen.
En stor del av den befintliga inredningen har återbrukats och i vissa fall fått ny färg och textil. Med förhållandevis små medel har Landskapsgruppen fått en ny känsla i befintliga lokaler som förstärker varumärket. Kaka har även tagit fram en plan för hur lokalen ska användas när antalet anställda stiger (30 personer år 2018).

Typ: Inredning kontor
Färdigställt: 2018
Beställare: Landskapsgruppen
Ort: Göteborg
BTA: ca 700 kvm