SKÅRS

SKÅRS

En liten by mitt i skogen men ändå nära allt.  Det är byn Skårs i Gällinge utanför Kungsbacka. Tillsammans med Etikhus har vi tagit fram ett koncept för utformandet av en by med ca 30 nya bostäder. Vi har inspirerats av uppbyggande strukturer i naturen och skapat 6 tun, cirkelformade husgrupper med en gemensam central samlingsplats. Tomterna är radiellt uppdelade kring den gemensamma platsen och bostäderna vävs in i skogen för att bli en del av det omkringliggande landskapet.

För mer information Etikhus – Skårs

Typ: Nybyggnad Villor
Ort: Skår, Gällinge

SKÅRS

En liten by mitt i skogen men ändå nära allt.  Det är byn Skårs i Gällinge utanför Kungsbacka. Tillsammans med Etikhus har vi tagit fram ett koncept för utformandet av en by med ca 30 nya bostäder. Vi har inspirerats av uppbyggande strukturer i naturen och skapat 6 tun, cirkelformade husgrupper med en gemensam central samlingsplats. Tomterna är radiellt uppdelade kring den gemensamma platsen och bostäderna vävs in i skogen för att bli en del av det omkringliggande landskapet.

För mer information Etikhus – Skårs

Typ: Nybyggnad Villor
Ort: Skår, Gällinge