SVENSTORPS FÖRSKOLA

SVENSTORPS FÖRSKOLA

Kaka har tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltat och projekterat en förskola i ett nytt bostadsområde i Älvängen.

Ett genomgående tema har varit trä. Dels exteriört som fasadpanel och dels interiört som perforerade björkträpaneler som fungerar som ljudabsorbenter på väggarna. Färgskalan är dämpade lekfulla kulörer som skapar en bra orienterbarhet.

Konceptet för förskolan är framtagen för Ale kommun och består av ett antal byggklossar bestående av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum som sammanfogas med en öppen gemensam yta. Samma koncept ska användas för fler förskolor. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman.

Svenstorps förskola består av tio hemvister fördelade på två våningar. Den gemensamma ytan slingrar sig mellan hemvister och kapprum och bildar olika typer av rum då ytan varierar i storlek. Större utrymmen skapar rum för lek och ateljéverksamhet och mindre utrymmen bildar nischer och krypin. En lekfull och varierande rumslighet som omsluter och öppnar upp sig om vartannat.

Typ: Nybyggnad Förskola
Färdigställt: 2020
Beställare: Byggdialog/Ale Kommun
Ort: Ale
BTA: 2500 kvm

SVENSTORPS FÖRSKOLA

Kaka har tillsammans med Ale kommun och Byggdialog gestaltat och projekterat en förskola i ett nytt bostadsområde i Älvängen.

Ett genomgående tema har varit trä. Dels exteriört som fasadpanel och dels interiört som perforerade björkträpaneler som fungerar som ljudabsorbenter på väggarna. Färgskalan är dämpade lekfulla kulörer som skapar en bra orienterbarhet.

Konceptet för förskolan är framtagen för Ale kommun och består av ett antal byggklossar bestående av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum som sammanfogas med en öppen gemensam yta. Samma koncept ska användas för fler förskolor. Form och storlek kan då ändras genom att variera hur byggklossarna fogas samman.

Svenstorps förskola består av tio hemvister fördelade på två våningar. Den gemensamma ytan slingrar sig mellan hemvister och kapprum och bildar olika typer av rum då ytan varierar i storlek. Större utrymmen skapar rum för lek och ateljéverksamhet och mindre utrymmen bildar nischer och krypin. En lekfull och varierande rumslighet som omsluter och öppnar upp sig om vartannat.

Typ: Nybyggnad Förskola
Färdigställt: 2020
Beställare: Byggdialog/Ale Kommun
Ort: Ale
BTA: 2500 kvm