TJUVKILS ÄNGAR

TJUVKILS ÄNGAR

Tjuvkils ängar – Kaka har ritat, tagit fram bygglov och projekterat bostadshus i ett område runt Tjuvkils huvud, 16 km väster om Kungälv. Naturen består av ängs- och åkermark insprängt mellan bohuslänska klippor och nere vid vattnet finns en liten marina. Från toppen av berget erbjuds en milsvida utsikt över Älgöfjorden. Ett antal äldre villor och fritidshus finns spridda runt om i området.

Gestaltningsidén är en nytolkning av den traditionella bohuslänska byn med naturliga materialval som tjära och traditionella färger. Tjuvkil har en lång tradition av skifferbrytning och därför används skiffer i entrépartier, murar och markbeläggning. 

Tjuvkils Ängar karaktäriseras av täta men välstrukturerade mått mellan huskropparna samt brutna siktlinjer som förminskar skalan i gaturummet. Planlösningarna är väl genomtänkta och stor omsorg har lagts på utformningen av gaturummet för att skapa en lugn miljö med plats för lek och samvaro.

Typ: Nybyggnation Bostäder
Färdigställt: Lyckan 2018, Ängen 2019, Dalen 2020
Beställare: Marstrand Fastigheter AB
Ort: Kungälv
Omfattning: ca 90 bostäder. Villor, radhus och lägenheter.   

TJUVKILS ÄNGAR

Tjuvkils ängar – Kaka har ritat, tagit fram bygglov och projekterat bostadshus i ett område runt Tjuvkils huvud, 16 km väster om Kungälv. Naturen består av ängs- och åkermark insprängt mellan bohuslänska klippor och nere vid vattnet finns en liten marina. Från toppen av berget erbjuds en milsvida utsikt över Älgöfjorden. Ett antal äldre villor och fritidshus finns spridda runt om i området.

Gestaltningsidén är en nytolkning av den traditionella bohuslänska byn med naturliga materialval som tjära och traditionella färger. Tjuvkil har en lång tradition av skifferbrytning och därför används skiffer i entrépartier, murar och markbeläggning. 

Tjuvkils Ängar karaktäriseras av täta men välstrukturerade mått mellan huskropparna samt brutna siktlinjer som förminskar skalan i gaturummet. Planlösningarna är väl genomtänkta och stor omsorg har lagts på utformningen av gaturummet för att skapa en lugn miljö med plats för lek och samvaro.

Typ: Nybyggnation Bostäder
Färdigställt: Lyckan 2018, Ängen 2019, Dalen 2020
Beställare: Marstrand Fastigheter AB
Ort: Kungälv
Omfattning: ca 90 bostäder. Villor, radhus och lägenheter.